Monday, 18 June 2018

VIŠNJIČKO POLJE

Naš kompleks predstavlja Blok 8b u okviru planiranog  gradskog naselja Višnjičko polje.

Pristup našem Bloku biće obezbeđen preko novoizgrađene saobraćajnice Nova 7 koja je direktna veza kompleksa sa Slanačkim putem.

Za područje Višnjičko polje je urađena planska dokumentacija pri čemo se posebno vodilo računa o očuvanju prednosti koje ono pruža:

  • Kvalitet pozicije sa ekološkog aspekta, naglašen je planiranim zelenim površinama između stambenih blokova, čime su vizure maksimalno očuvane, kao i provetrenost, osunčanost i drugi ekološki kvaliteti teritorije
  •        osim funkcije stanovanja u otvorenim blokovima, duž ulice Slanački put se predviđa poslovanje, a u srcu naselja je planirana osnovna škola, vrtić, pijaca i drugi gradski sadržaji. Naselje je osmišljeno da budućim stanarima omogući lako ispunjavanje svakodnevnih obaveza i potreba

Visnjicko polje

 

PRODAJA

  Poslovna zgrada Energoprojekt  
  Bulevar Mihaila Pupina 12  
  11070 Novi Beograd  
  Srbija  
     
  +381 11 220 3444                   
   

                       

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.