Monday, 18 June 2018

POZICIJA

Print
icon

 

Pored kvaliteta koji poseduje sama lokacija, posebno treba naglasiti razvojni potencijal okolne zone: uređenje obale reke Dunav, potez uz Višnjičku ulicu, Ada Huja kao značajni komercijalno-zabavni gradski prostor u budućnosti.

U neposrednoj blizini planirana je petlja budućeg SMT-a (spoljna magistralna tangenta), koji će predstavljati brzu i udobnu vezu sa drugim delovima Grada i izlazak na važne koridore.

Ono po čemu se ova lokacija izdvaja među posebne u Gradu, čini jedinstven pogled na Dunav.

                 
Udaljenost centar            Udaljenost Dunav            Udaljenost Petlja            Udaljenost Plaza         Udaljenost Ada Huja
6 km od centra Beograda   1.5 km od reke Dunav   1 km od buduće petlje SMT-a   1.5 km od Plaza centar
shopping mall-a
  1 km od Ada Huje

                                                        

PRODAJA

  Poslovna zgrada Energoprojekt  
  Bulevar Mihaila Pupina 12  
  11070 Novi Beograd  
  Srbija  
     
  +381 11 220 3444                   
   

                       

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.