Monday, 18 June 2018

MODERNO STANOVANJE

  • Blok 8b predstavlja urbani kompleks sa obezbeđenim komforom koji pružaju prateći sadržaji; lokali u delu prema ulici predviđeni za kafe-restorane, radnje, uslužne delatnosti
  • ulaz u podzemne garaže direktno sa pristupne saobraćajnice Nova 7; isključenje saobraćaja unutar Bloka, eliminisanje buke i zagađenja u zoni stanovanja
  • vredan arhitektonski dizajn objekata
  • uređene zelene površine unutar i po obodu kompleksa
      4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRODAJA

  Poslovna zgrada Energoprojekt  
  Bulevar Mihaila Pupina 12  
  11070 Novi Beograd  
  Srbija  
     
  +381 11 220 3444                   
   

                       

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.