Monday, 23 April 2018

POZICIJA

Print
icon

 

Pored kvaliteta koji poseduje sama lokacija, posebno treba naglasiti razvojni potencijal okolne zone: uređenje obale reke Dunav, potez uz Višnjičku ulicu, Ada Huja kao značajni komercijalno-zabavni gradski prostor u budućnosti.

U neposrednoj blizini planirana je petlja budućeg SMT-a (spoljna magistralna tangenta), koji će predstavljati brzu i udobnu vezu sa drugim delovima Grada i izlazak na važne koridore.

Ono po čemu se ova lokacija izdvaja među posebne u Gradu, čini jedinstven pogled na Dunav.

                 
Udaljenost centar            Udaljenost Dunav            Udaljenost Petlja            Udaljenost Plaza         Udaljenost Ada Huja
6 km od centra Beograda   1.5 km od reke Dunav   1 km od buduće petlje SMT-a   1.5 km od Plaza centar
shopping mall-a
  1 km od Ada Huje

                                                        

DUNAVSKA PANORAMA

Panorama

 

EP Sunnyville je smešten na vrhu padine odakle se pruža najlepši pogled na reku i obrise Grada u daljini.

 

VIŠNJIČKO POLJE

Naš kompleks predstavlja Blok 8b u okviru planiranog  gradskog naselja Višnjičko polje.

Pristup našem Bloku biće obezbeđen preko novoizgrađene saobraćajnice Nova 7 koja je direktna veza kompleksa sa Slanačkim putem.

Za područje Višnjičko polje je urađena planska dokumentacija pri čemo se posebno vodilo računa o očuvanju prednosti koje ono pruža:

  • Kvalitet pozicije sa ekološkog aspekta, naglašen je planiranim zelenim površinama između stambenih blokova, čime su vizure maksimalno očuvane, kao i provetrenost, osunčanost i drugi ekološki kvaliteti teritorije
  •        osim funkcije stanovanja u otvorenim blokovima, duž ulice Slanački put se predviđa poslovanje, a u srcu naselja je planirana osnovna škola, vrtić, pijaca i drugi gradski sadržaji. Naselje je osmišljeno da budućim stanarima omogući lako ispunjavanje svakodnevnih obaveza i potreba

Visnjicko polje

 

PRODAJA

  Poslovna zgrada Energoprojekt  
  Bulevar Mihaila Pupina 12  
  11070 Novi Beograd  
  Srbija  
     
  +381 11 220 3444                   
   

                       

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.